הצטרף למשפחה

אנחנו מחפשים סאמונרים - אנשים בעלי מוטיבציה גבוהה, מתנדבים אחראיים שרואים את עצמם כחלק מהצוות שלנו.
כדי לקיים את האירוע אנחנו זקוקים לכם - בואו להפוך לחלק בלתי נפרד מחווית הפקת הכנס ותפעולם.
תפקידי ההתנדבות דורשים אחריות, הגדלת ראש ומאמץ להשתלב כסגל ההפקה ומוטיבציה להוסיף ולתרום מעבר מעל כולם.

נשמע לכם מתאים? - הירשמו!

טופס מתנדבים